Met enthousiasme groeien op De Grote Lier

Ouderraad

 

Wat is de Ouderraad (O.R.)?

De Grote Lier heeft een ouderraad (ook wel oudervereniging genoemd) die de ouders vertegenwoordigt. De leden van de ouderraad worden gekozen uit ouders die zich kandidaat hebben gesteld.
 

Doelen

De doelen van de ouderraad:

  •         het bevorderen van goed onderwijs in een prettige sfeer voor onze kinderen (bijvoorbeeld door extra activiteiten)

  •         het zorgdragen voor de ouderbelangen

  •         met het team meedenken en meepraten over de manier waarop het onderwijs wordt ingericht

  •         ouders zoveel mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren

Activiteiten

In samenwerking met de ouders en leerkrachten organiseert de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen, zoals excursies, feesten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval), schoolverlatersdagen, speldagen en elke 2 jaar een schoolreisje.
Indien u wilt helpen bij dergelijke activiteiten, dan kunt u zich bij de ouderraad opgeven als hulpouder. Wij zullen u dan benaderen indien hulp nodig is.

Leden
Kevin Dennis Tessa Desiree
Karlijn Saskia Maaike Winnie
Corine (Vertegenwoordiging school)      
     
Hulpouders van harte welkom!  
"Ik wil meer betrokken zijn bij (school)activiteiten maar ik heb een overvolle agenda"
Herkent u dit ? Meldt u dan aan om op incidentele basis mee te helpen met activiteiten op school! Dat wordt zeer gewaardeerd, niet alleen door de ouderraad en school maar ook door onze eigen kinderen ... 
 
Inschrijven kan via het e-mail adres van de ouderraad ouderraad@degrotelier.nl, met opgaaf van interesse (af en toe meehelpen bij eenmalige klusjes zoals kerstverlichting ophangen, meehelpen met sport- en speldag of helpen limonade, koffie/thee te schenken bij een schoolactiviteit, ondersteunen Sinterklaas- / Kerst- / Carnaval- / Laatste schoolweek activiteit(en), of op een andere manier ondersteuning kunnen verlenen waarbij u zelf aangeeft hoe u wilt meehelpen en met wat voor een activiteit / feestelijkheid. Uiteraard bent u ook van harte welkom om te komen kijken of lid worden van de ouderraad iets voor u is.

Bekostiging
 
Het is de visie van Lijn 83 dat de basisschool voor iedereen gratis moet zijn en dat daarom een ouderbijdrage niet passend is. Daarom is deze afgeschaft per schooljaar 2023-2024. De school maakt geld vrij zodat nog steeds dezelfde activiteiten kunnen worden georganiseerd als daarvoor. 
 
Contact
Al uw vragen, opmerkingen of ideeën kunt u mailen naar ouderraad@degrotelier.nl  Verder is er bij de hoofdingang van de school een brievenbus van de ouderraad waarin u uw reacties kunt deponeren. Via het e-mail adres van de Ouderraad kunt u zich aanmelden voor het automatisch per mail toegezonden krijgen van de notulen van de Ouderraadvergaderingen.