Met enthousiasme groeien op De Grote Lier

Ouderraad

 

Wat is de Ouderraad (O.R.)?

De Grote Lier heeft een ouderraad (ook wel oudervereniging genoemd) die de ouders vertegenwoordigt. De leden van de ouderraad worden gekozen uit ouders die zich kandidaat hebben gesteld.
 

Doelen

De doelen van de ouderraad:

  •         het bevorderen van goed onderwijs in een prettige sfeer voor onze kinderen (bijvoorbeeld door extra activiteiten)

  •         het zorgdragen voor de ouderbelangen

  •         met het team meedenken en meepraten over de manier waarop het onderwijs wordt ingericht

  •         ouders zoveel mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren

Activiteiten

In samenwerking met de ouders en leerkrachten organiseert de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen, zoals excursies, feesten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval), schoolverlatersdagen, speldagen en elke 2 jaar een schoolreisje.
Indien u wilt helpen bij dergelijke activiteiten, dan kunt u zich bij de ouderraad opgeven als hulpouder. Wij zullen u dan benaderen indien hulp nodig is.

Leden
Marieke (Voorzitter) Marieke (Penningmeester) Tessa Maud
Desiree Frederieke Karlijn Saskia
Maaike Mandy Winnie Corine (Vertegenwoordiging school)
Hulpouders van harte welkom!  
"Ik wil meer betrokken zijn bij (school)activiteiten maar ik heb een overvolle agenda"
Herkent u dit ? Meldt u dan aan om op incidentele basis mee te helpen met activiteiten op school! Dat wordt zeer gewaardeerd, niet alleen door de ouderraad en school maar ook door onze eigen kinderen ... 
 
Inschrijven kan via het e-mail adres van de ouderraad ouderraad@degrotelier.nl, met opgaaf van interesse (af en toe meehelpen bij eenmalige klusjes zoals kerstverlichting ophangen, meehelpen met sport- en speldag of helpen limonade, koffie/thee te schenken bij een schoolactiviteit, ondersteunen Sinterklaas- / Kerst- / Carnaval- / Laatste schoolweek activiteit(en), of op een andere manier ondersteuning kunnen verlenen waarbij u zelf aangeeft hoe u wilt meehelpen en met wat voor een activiteit / feestelijkheid. Uiteraard bent u ook van harte welkom om te komen kijken of lid worden van de ouderraad iets voor u is.


Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt aan ouders een bijdrage om de activiteiten te financieren. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij willen echter eenieder vragen solidair te zijn en tenminste het gevraagde bedrag te betalen, zodat we de geplande activiteiten kunnen uitvoeren en voor blije kinderen kunnen zorgen.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een begroting voor de activiteiten voor het komende jaar. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt deze:

EUR 30,00 per jaar per kind

U ontvangt in de loop van elk schooljaar een brief waarop het juiste bedrag voor dat jaar is vermeld. Voor kinderen die na de jaarwisseling op school komen ontvangt u pas na de jaarwisseling deze brief. Voor hen wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd.

Contact
Al uw vragen, opmerkingen of ideeën kunt u mailen naar ouderraad@degrotelier.nl  Verder is er bij de hoofdingang van de school een brievenbus van de ouderraad waarin u uw reacties kunt deponeren. Via het e-mail adres van de Ouderraad kunt u zich aanmelden voor het automatisch per mail toegezonden krijgen van de notulen van de Ouderraadvergaderingen.